koddostu facebook koddostu google+ koddostu twitter
Paylaş Share

Talha İşbitirici

Denizlerimizi Kirletmeyelim

 
    DENİZLERİMİZİ KİRLETMEYELİM

 
 
 
Oceans of in 
We need oxygen to live 70% of the sea provides.! 
Cancer drugs 65% 's of sea creatures and plants is done.! 
Avlanabilen commercial fish species in at least 70% of excess or completely consumed.! 
However; 
Each year, 450 billion m3 of untreated or partially treated waste, industrial and agricultural waste is discarded into the sea.! 
50% of 675,000 kg per hour to the sea of plastic garbage, including discarded ... This means that 6 million tons per year.! 
Industrial facilities in Turkey, 98%, 95% of municipalities' in the tourism establishments that 81% of the waste treatment plant.! 
Pollute the seas were very heavy bill.! 
1 of every 20 people who, once the dirty hastalanabildiğini entering the sea.! 
Each year, approximately 250 million people, dirty seas, for entry into the upper respiratory tract infection and gastro-intestinal diseases, and get caught.! 
Due to pollution in the seas every year more than 1 million 100 thousand sea turtles and sea birds have died.! 
1 glass bottle 1 million a year, a plastic bottle 450 years, lost at sea.! 
More than 1 million sea bird killed by marine litter every year.! 
Mediterranean basin in the world problematic within the region 34 3 takes place.! 
Marine pollution is the main cause of global warming.! 

DENİZLERİMİZİ KİRLETMEYELİM

Yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz oksijenin % 70’ini denizlerin sağladığını.!

 


Kanser ilaçlarının % 65’ inin deniz canlılarından ve bitkilerinden yapıldığını.!

 


Ticari olarak avlanabilen balık türlerinin en az %70’ inin gereğinden fazla ya da tamamen tüketildiğini.!


Buna rağmen;
Dünyada her yıl 450 milyar m3 arıtılmamış ya da kısmen arıtılmış çöpün, endüstriyel ve tarımsal atığın denize atıldığını.!


Denize saatte %50’si plastik olmak üzere 675.000 kg çöp atıldığını... Bunun da yılda toplam 6 milyon ton demek olduğunu.!

 


Türkiye’de sanayi tesislerinin %98 inde, belediyelerin % 95’ inde, turizm tesislerinin % 81’inde atık arıtma tesisi olmadığını.!


Denizleri kirletmenin faturasının çok ağır olduğunu.!
Her 20 kişiden 1’inin, bir kere kirli denize girmekten hastalanabildiğini.!


Her yıl yaklaşık 250 milyon kişinin, kirli denizlere girdiği için mide-bağırsak enfeksiyonu ve üst solunum yolları hastalıklarına yakalandığını.!

 


Denizlerdeki kirlilik nedeniyle her yıl 1 milyondan fazla deniz kuşunun ve 100 bin deniz kaplumbağasının öldüğünü.!


1 cam şişenin 1 milyon yılda, 1 plastik şişenin 450 yılda denizde kaybolduğunu.!


Denizlerdeki çöplerin her yıl 1 milyondan fazla deniz kuşunu öldürdüğünü.!

 


Akdeniz havzasının dünyadaki 34 sorunlu bölge içinde 3. sırada yer aldığını.!


Deniz kirliliğinin küresel ısınmanın ana nedeni olduğunu.!

 

http://www.medyagunebakis.com/ - http://www.tdfajans.com/

TDFAJANS – Toplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.

 

PRESS RELEASE

International Black Sea Day activities 

"October 31 International Black Sea Day" events in Trabzon at will.
KASTOB in this event - the Confederation of NGOs of the Black Sea and TDF - TrabzonAssociations Federasyon'unun be held together, "Trabzon Congress" will take place.
Trabzon is the convention, every aspect of Trabzon in Trabzon and recognition - Markalaşması'dır.
Participating panelists will present their views on this issue and the issue will be discussed at length.
The opening speeches of the program; KASTOB Chairman Nurettin Turan Hasan SOUR and made by the President of TDF.
Protocol in his speeches; Trabzon Mayor Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU, Trabzon Governor Dr. Cranberry and State Minister Faruk Recep speech will ÖZAK
Panel:-Branding-recognition of all aspects of Trabzon, Trabzon and
Panel Chair: Karadeniz Technical University Rector - Prof.. Dr. Abraham Lopez
Panelist: Trabzon Mayor - Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
Panelist: TTSO President - M. Suat Hacısalihoğlu
Date: October 31, 2010 (Sunday) Time :11.00-14 .00
Location: KTU - Karadeniz Technical University,
Prof. Dr. Osman Turan Cultural Center, The Congress Hall Honorary-TRABZON
CONTACT: Hussein Ayaz Frost: 532 667 70 47

 

http://www.medyagunebakis.com/ - http://www.tdfajans.com/

TDFAJANS – Toplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.

 Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net
talhaisbitirici.tr.gg
Tüm hakları saklıdır.Copyright © 2012 - 2013
Çizen: Muhammed Talha İŞBİTİRİCİ , HTML&CSS Döken: Muhammed Talha İŞBİTİRİCİ
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol