koddostu facebook koddostu google+ koddostu twitter
Paylaş Share

Talha İşbitirici

Php operatorler

Arkadaşlar bugün Php’de operatölerin kullanımlarını ele alacağız. Değişkenler ve ifadelerimizde bir takım işlemlere sebebiyet veren operatörlerin çeşitlerini ele alarak örnekler ile konuyu pekiştireceğiz.

Php operatörlerini kullanım alanlarına göre aritmetik, atama, karşılaştırma, mantıksal ve diğer operatörler olarak ayırabiliriz. Bu operatörleri sırası ile inceleyelim.

Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler temel matematik işlemleri içermektedir. Bu operatörler ile dört işlem yapabilmekteyiz. Sayısal verilerin kaçınılmazı olan bu operatörler sıklık ile kullanılmaktadır.

Operatörler                          İsim                                    Kullanımı
        +                                  Toplama                                 $a + $b
        –                                  Çıkartma                                $a – $b
        *                                   Çarpma                                  $a * $b
        /                                     Bölme                                   $a / $b
       %                                     Mod                                      $a % $b

 

Basit bir örnek vericek olacaksak:

Kod
Çıktı
resim1

Atama Operatörleri

Atama operatörleri ile değişkenlere değer atama işlemi yaparız. Belirli sayısal değişkenlerin birbirleri ile işleme girmesi bu operatörler aracılığı ile gerçekleştirebiliriz.

Değer atama operatörlerinin temeli (=) eşittirdir . Adı üstünde değer atama operatörü olduğundan dolayı bir değişkenin bir başka değişkene atanması içinkullanılmalı ki değerlerin birbirlerine atama olayını gerçekleştirebilsin.

Operatörler                         Kullanımı                                     Açılımı
        +=                                   $a += $b                                     $a = $a + $b
        -=                                    $a -= $b                                     $a = $a + $b
        *=                                   $a *= $b                                      $a = $a + $b
        /=                                    $a /= $b                                     $a = $a + $b
       %=                                   $a %= $b                                    $a = $a + $b
       .=                                      $a .= $b                                     $a = $a + $b

Toplama atama operatörü örneğiyle konuyu pekiştirelim.

Kod
Çıktı
resim3

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri adından da anlaşılacağı üzere değerlerin karşılaştırmasını yapan operatörlerdir. Bu karşılaştırma işlemi en az iki değer arasında olmalıdır. Birçok karşılaştırma türü vardır. Bu karşılaştırmalar eşit değil mi? Daha mı küçük şeklinde olmaktadır. Tabloda bütün karşılaştırma operatörleri verilmiştir.

Operatörler                          İsim                                         Kullanımı
        ==                                 Eşittir                                         $a == $b
       ===                                Denktir                                      $a === $b
        !=                                  Eşit değildir                              $a != $b
       !==                                 Denk değildir                           $a !== $b
      <>                                   Eşit değildir                              $a <> $b
       <                                    Küçüktür                                   $a < $b
       >                                    Büyüktür                                   $a > $b
      <=                                   Küçük ve eşittir                       $a <= $b
      =>                                   Büyük ve eşittir                       $a => $b

Karşılaştırma operatörleri genel olarak if koşullaması ile birlikte kullanılmasına rağmen döngülerde de karşılaştırma operatörüne rastlarız. Karşılaştırma operatörü bir örnek ile daha anlaşılır hale getirelim.

Kod
Çıktı
resim5
 Özellikle sıklıkla karşılaşılan bir hatadan söz etmeden geçmeyelim. == karşılaştırma operatörü bazen = şeklinde yazılabilmekte ve hata ile karşılaşılmaktadır. Tekrardan yineleceyek olursak == operatörünün kullanımı konusunda dikkat edilmesi gerekmektedir.

Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler birden fazla karşılaştırma yapılacağı zaman kullanılan operatörlerdir. Esasen koşul içerisinde tekrar sınırlayıcı bir bileşen koyma işlemi olarakta açıklayabiliriz.

Operatörler                           İsim                                         Kullanışı
        !                                  Olumsuzsa                                        !$a
      &&                                      Ve                                             $a && $b
        ||                                     Ya da                                           $a || $b

Mantıksal operatörü basit bir örnek ile izah edelim.

Kod
Çıktı

resim7

Hata Ayıklama Operatörü

Hata ayıklama operatörü @ işaretidir. Yazdığımız kod eğer hata döndürüyorsa ve biz bu hatanın ekranda çıktı olarak gözükmesini istemiyorsak bu durumu düzeltmek için kod parçasının başına @ işareti koyuyoruz. Hatayı görmezden gelme olarakta tanımlayabiliriz.

Örneğimizi bölme işleminden yola çıkarak yaparsak bir sayının 0 ile bölümü tanımsızdır. Programlama olarak bu durum olursa hata mesajı vermektedir (Division by zero). Bu hatanın ekranda çıkmasını engelleyen bir örnek yapalım.

Kod
Çıktı

resim9

Arkadaşlar umarım yararlı bir yazı olmuştur. Diğer programlama dillerinde olduğu gibi php’de de önem arz eden operatörlere bu yazımızda değinmiş olduk. Diğer yazılarda görüşmek üzere. Esenle kalın. ?Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net
talhaisbitirici.tr.gg
Tüm hakları saklıdır.Copyright © 2012 - 2013
Çizen: Muhammed Talha İŞBİTİRİCİ , HTML&CSS Döken: Muhammed Talha İŞBİTİRİCİ
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol