koddostu facebook koddostu google+ koddostu twitter
Paylaş Share

Talha İşbitirici

liselerde devamsizlik kac gun oldu 2013 tikla

Liselerde devamsızlık hakkı kaç gün oldu 2013 tıkla

08 Eylül 2013 Pazar 01:16
Liselerde devamsızlık hakkı kaç gün oldu 2013 tıkla

Liselerde devamsızlık hakkı kaç gün oldu 2013 tıkla

 
 liselerde devamsızlık hakkı kaç gün oldu 2013 tıkla    2013  Liselerde  Devamsızlık  hakkı 10 gün oldu  Liselerde  devamsızlık kaç gün oldu tıkla  öğren  7 eylül 2013 Okula Devamsızlıklar Kökten Değişti Yönetmelikte köklü değişiklikler var. Bunlardan  en önemlisi  okula devam devamsılık konusunda buna göre eskide 20 gün özürsüz okula devam etmeyenler  sınıfta  kalırken bu süre 10 güne düşürüldü.
İşte yapılan o değişiklikler;

Devam-devamsızlık ve ilişik kesme

MADDE 36- (1) Okula devam zorunludur. Veliler , ögrencinin okula devamını sağlamakla  yükümlüdürler . Millî  Eğitim  Temel Kanununun 26 ncı maddesi gereğince okul yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri öğrencilerin  okula  kayıt  ve devamıyla ilgili gerekli tedbirleri alırlar.

(2) Uygulamayla ilgili olarak;

a) Devamsızlık yapan  öğrencilerders   öğretmeni  tarafından yoklama fişine/e-Okul sistemine  işlenir .

b)  Günlük   toplam   ders   saatinin   yarısından  fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar  ise  yarım gün sayılır.

c) Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde  derse girmeyen  öğrenciler  hakkında disiplin  işlemi  uygulanır.

(3)  Yurt içinde  ve  yurtdışındabilim, tiyatrospormüzik , folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlık süresinden sayılmaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere millî eğitim müdürlüklerince, yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise mahalli mülki idare amirlerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem puanı almış olmaları gerekir.

(4) Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, aynı gün içinde velisine e-Posta veya diğer bilişim araçlarıyla bildirilir. Ayrıca devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu, devamsızlığın her beşinci günü bitiminde velisine bildirilerek, varsa öğrencinin özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Özürsüz devamsızlığı 5 günü, toplam devamsızlığı 40 günü aşan öğrencinin velisi bilgilendirilerek okula devamının sağlanması istenir.

(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Ancak kaynaştırma ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Sınıf tekrarı hakkı bulunmayanların okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.

(6) Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat işlemleri, iadeli taahhütlü postayla yapılır. Gerektiğinde ayrıca tebligatla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bilişim araçlarından da yararlanılır.

(7) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.

(8) Telafi programlarına devam zorunludur. Öğrenciler devam etmek zorunda oldukları telafi programına ait özürlü özürsüz toplam ders saatinin en az altıda biri kadar devamsızlık yapmaları halinde, puanları ne olursa olsun başarısız sayılırlar.


Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net
talhaisbitirici.tr.gg
Tüm hakları saklıdır.Copyright © 2012 - 2013
Çizen: Muhammed Talha İŞBİTİRİCİ , HTML&CSS Döken: Muhammed Talha İŞBİTİRİCİ
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol