koddostu facebook koddostu google+ koddostu twitter
Paylaş Share

Talha İşbitirici

Resim cizmek


   
 

    

 

Bu sayfayı bana gelen benzer maillerin çokluğu dolayısıyla, sorulan soruları derleyip resimlerle beraber cevaplamanın daha faydalı olacağını düşündüğüm için hazırladım. Eğer aradığınız cevabı bulamadıysanız yada başka sorularınz olursa bana canvanci@karakalem.info adresinden ulaşabilirsinz...


1.Çizime nasıl başlarım?Nasıl çizerim?
2.Çizim yaparken nelere dikkat etmeliyim?
3.Kendimi nasıl geliştirebilrim?
4.Çizim yaparken ne tür malzemeler kullanmalıyım?
5.Yetenek sınavına nasıl hazırlanırım?
6.Yetenek sınavlarında neler soruluyor?
7.Yetenek sınavlarında nelere dikkate ediyorlar?
8.Bu işte yenekli olduğumu düşünmüyorum yine de başarabilir miyim?
9.Hangi kaynaklardan faydalanabilirim?

   
     
1. Çizine nasıl başlarım? Nasıl Çizerim?  

    Çizime başlamanın en faydalı yolu konu ile ilgili kaynalardan faydalanmak. Çünkü çizimi öğrenmeye yönelik ve anatomileri doğru olan çalışmalara bakarak çalışmak, elimizin doğru bir şekilde gelişmesi için çok önemlidir. yukarı

   


----
 

2. Çizim yaparken nelere dikkat etmeliyim?  

     Bir resmin başarılı sayılabilmesi için kendi içindeki oran ve orantının iyi dengelenmiş olması gerekir. Komposizyon çizimlerinde de objelerin, figürlerin derinlik değerleri açısından perspektiflerin doğru ve oran orantı açısından birbirleriyle dengeli olması gerekir. Herhangi bir figür veya nesne kağıda tam ortalanarak çizilmelidir.

     Aşağıda Figure Drawing for all it's Worth kitabından alınmış perspektif, insan oranları ve portre çizimi için 3 örnek göreceksinz. Bunlar resimdeki en temel basit kurallardan birkaçıdır. - yukarı

Perspektif : Resimlerde uzaklaşan nesneler, boyutları küçülüyormuş gibi görünür. Ancak bu, küçüldüklerini değil uzaklaştıklarını ifade eder.Dolayısıyla perspektifteki bu oranı yakalamak oldukça önemli bir detaydır.Aksi halde nesnelerin birbirleriyle oranları karışır ve gözü rahatsız eden sonuçlar ortaya çıkar.


bu çizim ''Figure Drawing for all it's Worth'' kitabından alınmıştır.

Yukarıdaki örnekte, A figürü B figürüne göre daha büyük görünmektedir. Bu durum A nın B den daha büyük olduğunu değil, bize daha yakın olduğunu ifade eder. Çünkü f noktasından taşınan yardımcı çizgilere göre aynı boydalar.
f noktası : Perspektifte ufuk çizgisi üzerinde bulunan kaçış noktalarıdır. Çizimde nesneler bu noktalara doğru küçülürler.
Bakış açımız olan ufuk çizgisine göre kutuların f noktalarına doğru küçüldüğünü görüyorsunuz. Bu duruma göre ufuk çizgisinin üstünde kalan yüzeyleri göremiyorken altında kalan yüzeyleri görmek mümkündür.

İnsan oranları : Figür çizimlerinde belli oranlar vardır. Doğru bir figürü bu oranlar içerisinde çizmek gerekir. Bay ve bayan vücut ölçüleri çizim pratiğiyle aşağdaki gibidir.bu çizim ''Figure Drawing for all it's Worth'' kitabından alınmıştır.

Genel olarak bir erkek modelin boyu 8 kafa ölçüsü kadardır. Bu nedenle toplam boyu 8 birimolarak ifade ettim. Bu oranlara göre bacak boyu kasıklara kadar 4 birimdir. 4 birim kalan üst gövdeyi ise omuz vegöbek 3 eşit parçaya böler.

Aynı şekilde dizler ise bacakları 2 eşit parçaya böler
Figüre hareket vermek için yardımcı çizgiler kırmızı ile belirtilmiştir. Bu çizgiler aynı zamanda oran orantında belirlenmesini sağlar. Detaylar eklenir. Figürlerin doğru bir şekilde çizilmesi için bu oranlara uymak gerekmektedir. Bu oranlar hem çizimi kolaylaştırır hemde başarılı sonuçlara ulaşmayı sağlar.

Not :
 8 birimlik bu ölçü ortalamayı ifade etmektedir. İnsanların karakteristik özelliklerine göre bu ölçüler değişebilmektedir. Özellikle bayanlarda bu oran 7,5 birimdir. Aynı zamanda çizgiromanlarda süper kahramanları daha yapılı göstermek için bu oran 9 birim olarak kullanılır.
 
Sağdaki resimde bayan modelin oranları görülmektedir. Daha öncede belirttiğim gibi başı vücuda göre ölçtüğümüzde 7,5 birim olarak oranlanmaktadır. Yani bir bayan vücudunu kendi içinde oranladığımızda boyu 7,5 kafaya denk gelmektedir.

Kol ve bacakların hareketlerinde izledikleri belirli bir yol vardır.A,B,C ve D kırmızı ile belirtilmiş çemberler kol ve bacakların hareket yolunu belirtir. Örnek olarak; C noktası kol hareketi sırasında merkezden uzaklaşır veya yakınlaşırsa oran bozulur ve figür hatalı görnünür. Figür çizimi sırasında bu çizgileri yardımcı çizgi olarak kullanmak hareketi oranlı bir şekilde figüre vermemizi sağlar.

Not : Ancak kol hareket sırasında örnekteki gibi her zaman C yolunu izlemez. Yapılan hareket öne veya arkaya doğru ise bu çember daralacaktır. Bu durum, perspektiften dolayı kaynaklanır ve resimdeki derinlik için önemli bir detaydır.


 

Portre çizimenin pratik yolu :  Göz, burun, dudak, kulak, alın ve saçların yüzümüzde kapladıkları alanın ve birbirlerine olan uzakların belirli oranları vardır. Bu oranları doğru bir şekilde yerleştirdiğimizde portre çiziminin ilk adımını gerçekleştirmiş oluruz. Bakış yönlerine göre portre çizminin basit yöntemi aşağıdaki gibidir. Alıntı yaptığım kitapta temel bilgiler ile portrenin oranlaması anlatılmaktadır. Ancak bazı oranlar, yaş, cinsiyet gibi ve diğer karakteristik özelliklerden dolayı değişiklik gösterebilir.


bu çizim ''Figure Drawing for all it's Worth'' kitabından alınmıştır.
 

Çizimleri daha detaylı açıklamam gerekirse;

1.Adım : Yardımcı çizgiler ile hacim oluşturulur.
2.Adım : Oranlar belirlendikten sonra detay araştırması yapılır.
3.Adım : Bütün oran orantı belirlendikten sonra detaylarla portre tamamlanır.
1. A,B ve C Başın hacmini ve oranların yerleştirilmesini sağlayan yardımcı çizgilerdir.

2. Saç, alın, burun ve çene birbirleriyle eşit uzaklıktadır. Bu oranların ve bakış yönünün de belirlendiği yardımcı çizgi çizilir.
3. Dudak, diğer organların birbirlerine olan uzaklıklarına göre farklı bir orana sahiptir. Buruna biraz daha yakındır.

4. Kulak, oluşturulan gri renkli dairenin 4te 1lik beyaz kısmına denk gelmektedir.
5. Bütün detayları tamamlanan portrede ki oran orantı, çizimin başarıyla tamamlanmasını sağlayacaktır.

Not: İki göz arasındaki uzaklık bir göz kadardır.
Yukardaki örnekte uygulanan yöntemlerin başka bir açıda uygulanması.

Daha öncede belirttiğim gibi bu ölçüler karakteristik özelliklerden dolayı belli bir oranda değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki örneklerde portrelerin çene ve alın genişlikleri farklıdır. Ancak hepsini kendi içerisinde ölçeklendirdiğinizdesaç, alın, burun ve çene mesafe oranlarının 4 eşit parçada olduğunu göreceksiniz.


bu çizim ''Drawing the Head & Hands'' kitabından alınmıştır.

   


----
 

3. Kendimi nasıl geliştirebilirim?  

    Doğru çizim tekniği ve desenin yerleşmesi açısından rönesans dönemi sanatçılarının resimlerine ve konu ile ilgili kitaplardaki çizimlere bakarak etüt etmek faydalı bir antreman olacaktır. Zamanla akıldan çizim yapabilmek için değişik objelerin 3 boyutlu gerçek modellerine bakarak ya tek tek ya da komposizyon oluşturup çizim çalışmaları yapılmalıdır. Objeleri ezberlemeye çalışmak uzun bir süreçtir ve düzenli çalışmalar yapılması sonucunda fayda gösterecektir. Oran orantıyı geliştirmek için kendi elinize bakarak olabildiğince değişik açı ve pozisyonlarda çizim yapmalısınız. Çünkü elin geometrisi çok zor ve kamaşık bir yapıdır. Bu yapıyı oranlarıyla doğru çizimeye çalışmak gözün gelişimini sağlarken diğer yapılacak çizimlerin oran ve orantılarını yakalamakta kolaylık sağlayacaktır.
     iİkinci sorunun cevabındaki gibi basit ve bilinmesi gereken teknikleri bilmek çizimlerin hatasız ve güzel görünmelerini sağlayacaktır.  
yukarı

   


----
 

4. Çizim yaparken ne tür malzemeler kullan malıyım?  

     Herhangi bir resim kağıdı ve 2B, 4B kurşun kalem yeterli olacaktır.Ben eskiz çizerken kurşun kalem,ince detaylı illüstrasyon çizimlerimde 0.5 mekanik kalem kullanıyorum. Bu açından kullanacağınız malzemenin alıştığınız malzeme olması en doğru tercih. yukarı

   


----
 

5. Yetenek sınavlarına nasıl hazırlanırım?  

     Yetenek sınavları için hazırlık süreci kişiden kişiye değişmekte.Kimisine 1 yıl çalışmak yeterken kimisi ancak 2 yıl sonra başarılı olabiliyor. 3 aylık bir çalışmayla başarılı olanlar da vardır. Öğrenim süreci içerisinde doğru aşamalardan geçmek açısından eğitimli kişilerden yardım almak çok önemlidir. Düzenli bir şekilde çizim etütleri yapılmalı, 1. ve 2. soruya cevap olarak anlattıklarım dikkate alınmalıdır. yukarı

   


----
 

6. Yetenek sınavlarında neler soruluyor?  

    Sınavlar genel olarak iki aşamalı ancak oluş biçimleri ve sınavlarda kullanılan kağıt ebatı (50x70 veya 35x50 ) okuldan okula değişiyor. Birinci aşamayı baraj sınavı olarak adlandırabiliriz. Burda amaç çok sayıdaki katılımcı arasından belli seviyede olanları seçmek. İkinci aşamada ise bölümlere göre sınav yapılmaktadır. Bu sebeple her bölüm için sorulan sorular ve yapılan değerlendirmeler o bölüme yöneliktir. Benim sınava girdiğim dönemde Mimar Sinan G.S.Ü.'nün baraj sınavı konusu temizlik yapan iki kişi idi. Bölüm sınavı konusu ise yer döşemesi ahşap olan bir oda içinde üzerinde ütü bulunan bir ütü masası, bir koltuk, tek kanadı açık bir pencere ve perde çizimi idi. Konu yelpazesi oldukça geniştir. Ancak kendi dönemimden ve okulumdan örnek vererek yardımcı olabilirim.
       Genel Olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ve İç Mimarlık Yetenek sınav soruları yıllara göre şöyledir ;

     2003 - Arkadan görünen kamyonetin üzerinde duran rulo halinde sarılmış bir yatak, ahşap masa ve iki tane iskemle, buzdolabı, televizyon ve yerde duran 4 ocaklı kapaksız bir fırın.

     2005 - Üzeri yağmurdan ve güneşten korunmak için kapatılmış bir akaryakıt istasyonunda bulunan benzin pompalarından birine yanaşmış ve arkadan görünen kamyonet ve bu kamyonete benzin dolduran bir figür.

     2006 - Yakın planda duran bir ayna önündeki tezgahta bulunan cam bardak içindeki diş fırçaları ve macunu, tezgah üstündeki saç kurutma makinası ve mekanın aynadaki görüntüsü.

     2007 - Bir Marketteki ödeme çevresi ( kasa vs.. ) kasiyer ve market arabası.

     2008 - Açık bir kapıdan görünen genç odasındaki bilgisayar masası, bilgisayar, sandalye ve kapıya yaslanmış duran bir elektirikli süpürge

    ***Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin diğer bölümlerinde sorulan sorulardan örnekler.***

     Resim (2007) - Dış mekanda bankta oturan bir kişiyle röportaj yapan bir spiker, çekim yapan kameraman ve kamerası.

     Tekstil (2008) - Podyumda yürüyen mankenler ve kıyafetleri.(kıyafetlerin üzerlerinde dantel ve ekose desenler olacak şekilde)

     Geleneksel (2008) - Açık sandık, kumaş, güvercin ve kitap.

     Heykel (2008) - Tavla oynayan iki kişi

     Grafik (2008) - . . . dan dev kampanya, 19 kupona İpana diş macunu, CocaCola(cam şişede), Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi reklamının yapıldığı gazete sayfası tasarımı. (2.30 saat çizim sınavı ve 30 dk genel kültür sınavı uygulanmaktadır)

     Sahne Dekor (2008) - Oyuncak dükkanında, iki oyuncak almak isteyen bir çocuk, buna karşı çıkıp sadece bir tanesini alması gerektiğini söyleyen annesi ve iki oyuncağıda satmaya çalışcan satıcı olacak sekilde oyuncak dükkanında 3 figürlü bir komposizyon. 

     Seramik ve Fotoğrafçılık ile ilgili sorulara ulaşamadığım için açıklamalarda yer veremedim. - yukarı

   


----
 

7. Yetenek sınavlarında nelere dikkat ediyorlar?  

  *Oran orantı: Resmin kağıt üzerindeki yerleşimi ve resmi oluşturan obje ve figürlerin kendi içlerinde ve birbirlerine olan uyumları.
  *Derinlik: Doğru tonlama ve çizgi değerleriyle verilen 3 boyutluluk.
  *Perspektif : Resimdeki uzaklık yakınlık ilişkisini vurgulayan,derinliği kuvvetlendiren,nesnenin ufuk noktasına doğru uzaklaşırken küçülen 3boyut etkisi.
  *Özgünlük: Resmi diğer resimlerin arasında ön plana çıkarmak için gerekli olan nitelik
  
*Çizim tekniği : Birbirini takip eden ve akıcı çizgiler, kopuk ve tırtık tırtık olmamalı, derinliği ve ışık gölgeyi anlatırken çizgi değerleri gerektiği yerlerde koyu veya açık olmalı. - yukarı

   


----
 

8. Bu işte yetenekli olduğumu düşünmüyorum.Yinede başarabilir miyim?  

   Bu alanda yetenekli olmak tabiki büyük bir avantaj. Ancak yetenekli olmayanlar da görece daha fazla zorlanmakla birlikte başarılı olabilirler. Çünkü yetenekli de olunsa belli bir eğitim sürecinden geçmek gereklidir. Düzenli ve disiplinli bir çalışma ile başarılamayacak bir şey yoktur. Diğer bir kilit nokta ise neyi ne kadar çok istediğin. yukarı

   


----
 

9. Hangi kaynaklardan faydalanabilirim?  

   Çizim konusunda faydalı olabileceğini düşündüğüm kaynaklar aşağda görülmektedir. Resimlere tıklayarak kitaplar hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsinz.- yukarı

 


Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net
talhaisbitirici.tr.gg
Tüm hakları saklıdır.Copyright © 2012 - 2013
Çizen: Muhammed Talha İŞBİTİRİCİ , HTML&CSS Döken: Muhammed Talha İŞBİTİRİCİ
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol