koddostu facebook koddostu google+ koddostu twitter
Paylaş Share

Talha İşbitirici

Pdr nedir

PDR MESLEĞİNİN TANIMI

 

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında bilgilenmelerine, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, doğru kararlar verebilme becerileri geliştirmelerine yardım eden kişidir.

 

PSİKOLOJİK DANIŞMANIN (REHBER ÖĞRETMENİN) GÖREVLERİ

·        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında çalışan rehber öğretmen (psikolojik danışman) başlıca şu görevleri yerine getirir.

·        Gözlem, olay kaydı (Anektod), dereceleme ölçekleri,otobiyografi, sosyometri tekniği, gibi öznel teknikler ile yetenek testleri, ilgi envanterleri,  kişilik envanterleri gibi ölçme araçları kullanarak öğrencilerin, çeşitli özelliklerini tanımalarına yardımcı olur,

·        Öğrencilerin, meslekler, meslek edinme yolları, yarım veya tam zamanlı iş olanakları, iş arama teknikleri, verimli çalışma, sağlığı koruma, boş zamanları değerlendirme yöntemleri konularında bilgilenmelerini sağlar,

·        Bireysel olarak ve/veya grupla görüşme (Psikolojik danışma) yapar, danışanı dinler, yansıtma, yorumlama gibi tekniklerle öğrencilerin sorunlarının kaynağını anlaması ve çözüm yolu bulmasında danışana yardımcı olur,

·        Yapılan yardımların ne derece etkili olduğunu izleme araştırmaları ile belirler,

·        Öğretmenlere, rehberlik görevini yerine getirmelerinde yardımcı olur,

·        Ana babalara çocuklarının eğitimi konusunda danışmanlık yapar,

·        Özürlü öğrencileri belirler, ilgili tedavi ve eğitim kurumlarına gönderir.

 

 

PDR MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

·        Rehber öğretmen (psikolojik danışman) olmak isteyenlerin;

·        Sözlü ifade gücüne ve empati yeteneğine sahip,

·        Sosyal bilim ve sosyal yardım ilgisi gelişmiş,

·        Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

·        Sağlıklı bir iletişim ortamı sağlayabilen,

·        Dikkatli, işine özen gösteren,

·        Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

·        İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

·        Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

·        Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

 

 

 

PDR MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için

·        Lise veya dengi okul mezunu olmak,

·        Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) "Rehberlik ve Psikolojik Danışma"  lisans programı için yeterli  “TM-3” puan almak.

·        Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda  "Rehberlik ve Psikolojik Danışma"  lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

 

 

PDR ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim Fakültelerinin  “Rehberlik ve Psikolojik Danışma” bölümlerinde 8 yarıyıllık dönemlerden oluşan 4 yıl süreli eğitim verilmektedir. Eğitim süresince;

1.yıl; Bilimsel Araştırma Teknikleri I-II, Eğitim Sos. ve Çağdaş Akımlar, Çocuk Gelişimi  ve  Eğitimi  I-II,  Psikolojiye  Giriş I-II, Felsefeye Giriş, Öğr. Mesleğine G.,  Türkçe I. Yazılı  Anlatım,  Türkçe  II  Sözlü  Anlatım, Yabancı Dil I-II, Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I-II, Rehberlik ve Psik. Dan. Giriş, Özel Eğitime Giriş, Okul Deneyimi I, Güzel Sanatlar (seçimlik).

2. yıl; İstatistik I-II, Ergenlik Psikolojisi I-II, Çocuk Hakları KMÇ, Fizyoloji I-II, Temel Eğt. Teo. ve Sor., Bilgisayar, Sağlık Bilgisi ve İlkyardım (seçimlik), Bireyi Tanıma Teknikleri, Gelişim ve Öğrenme, Eğitim Tarihi, Okul Öncesi Eğitim, Reh. ve Psik. Dan.’da Çağdaş Akımlar, Psikofizyoloji, Öğretimde Planl. ve Değ.

 

3. yıl; Davranış Boz. ve Eğt. I-II, Çocuk Suçluluğu ve Yen. Eğt., Mesleğe Yöneltme, Zeka Eng. Ço. Psk. ve Eğt., Farklı Öğretim Kad. Rehb., Okul Yönetimi, Yetişkin Psk. ve Ana-Baba Eğt., Temel İletişim Becerileri, Öğrt. Tek. ve Mat Geliştirme, Özel Öğrenme Güçlükleri, Aile Danışmanlığı, Çocuk Psikolojisi Uygulamaları, Eğitimde Program Uygulamaları, Üstün Çocuk. Psk. ve Eğitimi, Reh. ve Psik. Dan. Etik Kurallar, Özel Öğretim Yöntemleri I, Sınıf Yönetimi.

 

4. yıl; Örgütsel Psikoloji, Eğitim ve Öğretimde Testler I-II, Reh. ve Psik. Dan. İlke ve Tek., Grupla Psik. Dan., Psikiyatri I, Özel Öğretim Yöntemleri II, Okul Deneyimi 2, Test Uygulama I-II (Seçimlik), Seçmeli I-II, İnsan Kaynakları, Karşılaştırmalı Okul Sistemleri, Resimleriyle Çocuk, Rehberlik, Öğretmenlik Uygulaması.

 

 

 

 

PDR’DE EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini tamamlayanlara "Lisans Diploması" verilir. Bu elemanlara Milli Eğitim Bakanlığı'nda "Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)" unvanı verilmektedir.

 

 

PDR’DE ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Rehber öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim kurumlarında, dershanelerde, halk eğitim merkezlerinde, çıraklık eğitim merkezlerinde çalışabilirler. Eğitim Psikolojisi, Eğitim Yönetimi, Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Türk Eğitim Tarihi, Halk Eğitim ve Toplum Kalkınması, Araştırma Teknikleri, Gurupla Çalışma Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Sosyolojisi, Psikoloji, İnsan İlişkileri, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Düşünme Eğitimi derslerini verirler.

 

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Eğitim Sürecinde Alınan Dersler.

 

I.YARIYIL

Psikolojiye Giriş

Fizyolojik Psikoloji 

Türkçe I: Yazılı Anlatım

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bilgisayar I

Sosyolojiye Giriş

Felsefeye Giriş

Eğitim Bilimine Giriş 

 

II.YARIYIL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Türkçe II: Sözlü Anlatım

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Yabancı Dil II

Bilgisayar II

Gelişim Psikolojisi-I    

Kaynak Tararama ve Rapor Yazma 

Eğitim Felsefesi*

Türk Eğitim Tarihi* 

 

III.YARIYIL

Sosyal Antropoloji  

İstatistik I 

Bilim Tarihi* 

Özel Eğitim  

Gelişim Psikolojisi II 

Okullarda Gözlem 

Öğretim İlke ve Yöntemleri* 

 

IV.YARIYIL

Test Dışı Teknikler 

İnsan İlişkileri ve İletişim 

İstatistik II 

Sosyal Psikoloji 

Öğrenme Psikolojisi 

Ölçme ve Değerlendirme 

Sınıf Yönetimi* 

 

V.YARIYIL

Psikolojik Danışma İlke Ve Teknikleri

Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

Kişilik Kuramları 

Mes.Rehberlik Ve Danışma

Seç I: Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikolojisi 

Seç I: Birey. Çal.Tekn

Seç: Karşılaştırmalı Eğitim 

Seç: Öğrerim Teknikleri ve Materyal Geliştirme

Seç: Çağdaş Eğitim Akımları

 

VI.YARIYIL

Mesleki Rehberlik Ve Danışma  

Rehberlikte Program Geliştirme

Davranış Bozuklukları

Psikolojik Danışma Kuramları

Grupla Psikolojik Danışma

Seç II: Duyuşsal Eğitim

Seç II: Psikolojik Ölçme Araçlerı Geliştirme

Seç: Eğitimde Proje Geliştirme

Seç: Bireysel Çalışma Teknikleri

Seç:Yaş Dönemleri ve Uyum Problemleri

Seç:Türk Eğitim Sistemi

 

 

VII.YARIYIL

Psikolojik Testler

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları

Öğrenme Güçlükleri 

Seç III: Kurumlarda Gözlem  

Seç III: Çocuk Hakları

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Topluma Hizmet Uygulamaları 

Eğitim Yönetim

 

 

VIII.YARIYIL

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması 

Meslek Etiği ve Yasal Konular

Kurum Deneyimi 

Seç. IV : Sosyal Beceri Eğitimi 

Seç. IV : Evlilik ve Aile Danışmanlığı 

Seç V: Yaratıcı Drama

Seç V: Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

 Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net
talhaisbitirici.tr.gg
Tüm hakları saklıdır.Copyright © 2012 - 2013
Çizen: Muhammed Talha İŞBİTİRİCİ , HTML&CSS Döken: Muhammed Talha İŞBİTİRİCİ
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol