koddostu facebook koddostu google+ koddostu twitter
Paylaş Share

Talha İşbitirici

Dogu Turkistanda yasanan insanlik disi olaylarin durdurulmasini istiyoruz

Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dışı olayların durdurulmasını istiyoruz. Name of persecution: Uighurs of East Turkestan

T.C. Cumhurbaşkanlığı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

İşkencenin Önlenmesi Avrupa Komitesi,

UNICEF Dikkatine;

Zulmün Adı Doğu Türkistan
Dünya üzerinde ki en büyük vahşetlerden birisi Doğu Türkistan’da yaşanmaktadır. Doğu Türkistan vatandaşları inançlarını yaşayamamakta, hukuksal hakları yok sayılmakta ve bunların en ağırı ise yaşama hakları ellerinden alınmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti etnik soykırım uygulamaktadır. Kadın, yaşlı, çocuk, bebek demeden soykırımını gizli gizli yapıyor ve bu işkencelere,cinayetlere tanıklık edip sosyal medya ile dünyaya duyurmaya çalışan Türk vatandaşları idam ile cezalandırılıyor. Türklerin çocuk doğurması yasak, hamile olan Türk kadınlarının bebekleri kürtaj ile alınıp ölmeleri sağlanıyor, hali hazırda doğmuş olanlar ise Çin devleti tarafından zorla alınıp asimile ediliyor. Doğu Türkistan halkına akıl almaz zulüm ve işkenceleri reva gören Çin, uygulamaya koyduğu nüfus planlaması projesiyle 10 milyon çocuğu anne karnında katletti. Anne karnındaki 7-8 aylık çocukları dahi gözünü kırpmadan kürtaj yaparak katleden Çinliler, mahalle aralarında parayla tuttukları Çinliler'in ihbarlarını gece gündüz takip ederek evlere baskın düzenliyor.
Şehir merkezinde tek çocuk, kırsal alanda iki çocuk politikası gibi gizli bir soykırım mücadelesinin arkasına gizlenen caniler, henüz dünyaya gözünü açmamış Müslüman Türk çocuklarından bile intikam alır gibi hareket ediyor.
Çin’ de Türkçe konuşmak yasak. Çinli çeteler Türk mahallelerinde Türk kızlarında sarkıntılık ediyor, çıkan olaylara Çin polisi müdahele etmiyor, ettiğinde de sadece Türk gençleri tutukluyorlar. Doğu Türkistanlı genç kızlar, istihdam bahanesiyle zorunlu göçe tabi tutularak, ailelerinden adeta sökülüp alınıyor. Son alarak Çin’in iç bölgelerine götürülen 500 bin genç kız, kölelere dahi reva görülmeyecek ortamlarda, karın tokluğuna çalıştırılırken, pek çoğu da zorla ahlaksız ortamlarda insanların zevk ve sefalarına sunuluyor. Karşı çıkanlar, tıpkı fotoğrafta görüldüğü gibi en ağır Çin işkencelerine maruz bırakılırken, pek çoğu bu işkencelerde hayatını kaybediyor.
Ailelerinden alınan 500 bin genç kızın yerine, hemen Çinli göçmenleri yerleştiren katil Çin, burada sürdürdüğü sinsi asimilasyon projesini uyguluyor. Doğu Türkistanlılar’ın aile geleneklerini söndürmek, neslinin artmasını ve iffetli annelerin azalmasını hedefleyen Çin, tüm dünyaya hakim kılmaya çalıştığı ekonomik gücünün altında yatan ucuz iş gücünü de bu yolla sağlamış oluyor.
Sözde ekonomik ve istihdam önlemleri adı altında gizledikleri asıl amaçlarına, dünyanın gözünü boyayıp, soysuzca katliamlarına devam eden Çin, resmi sayısı 35 milyonu geçen bir milleti tarih sahnesinden ve coğrafyadan silmeye çalışıyor.
Çinli çocuklar da dahil tüm Türkler çin işkencesine maruz kalıyor. Korkularından evlerinden çıkamayan Türklerin ise evden çıkarılması için elektrik ve suyu kesiliyor, kapıdan çıkan Türk Çin vatandaşları tarafından ölümüne dövülüyor ve belki de ölüyor. Bu olaylar bir Avrupa ülkesinde olsaydı ya da bir Avrupalı bebek veya çocuk bunları yaşasa idi Unicef, Avrupa insan hakları konseyi, Birleşmiş milletler çoktan ayağa kalkmıştı. Yaşama hakkı, konu Müslümanlar olunca devredışı kalıyor nedense! Dünya ve Avrupa; insan hakları sözleşmesi gereğince bu vahşi ülke için bir takım adımlar atabilecekken neden kör, sağır, dilsiz kalıyor. Bu vahşetin devam etmesi ve buna göz yumulması insanlığın bittiği anlamına geliyor. Derhal bir eylem planı belirlensin ve uygulamaya geçilsin.

The Republic of Turkey

Council of Europe anti-torture Committee

United Nations Security Council

UNICEF

Name of persecution: Uighurs of East Turkestan

One of the most important problems facing the world is the situation in East Turkestan . Last year’s attacks on the Uighurs of East Turkestan which started as violent clashes at a factory and turned into a massacre has led to one of the biggest atrocities.There is an urgent need for enforcements on Chinese government to end its inhumane practices and policies in the region .

China has been carried out ethnic genocide in East Turkistan by striking out a violent turmoil every ten years since 1980. Nowadays every person all over the world concern before this case of injustice and oppression for the future of 30 millions of Muslim Turks living in the region .East Turkistan citizens can not live their faith, they have never but never have legal rights and are considered the most serious of them being taken away from the live rights.

Never mind that women, the elderly, children or baby , Chine goverment has doing the genocide and trying to be conducted in secrecy.If a citizen be witness that tortures and murders and after than try to announce to the world with social media , he is punishable by death as the supreme punishment. İn East Turkestan;Uighurs Turkish ban of childbearing, If Turkish womans become pregnant , either their baby killed by abortion, or after born taken forcibly and assimilated by the Chinese government.China's unfathomable cruelty and torture of people on East Turkestan implemented 10 million children killed in the womb with its population planning projects . China also forbidden to speak Turkish. Chinese gangs are molested Turkish girl in the Turkish neighborhood and the Chinese police not to intervene in this events, if they do it so the only Turkish young people arrested by them. East Turkestan young girls under the pretext of employment subjected to forced migration, taken literally removed from their families. Latest 500 thousand young girl taken by China to go inland areas, even the slave in environments not seen in reverse, when running the starvation, forced many people offered to the pleasure and joy in corrupt environments.Opponents, while being exposed to the most severe torture as seen in China like photographs, many of them losing their lives during this torture.The so-called economic and employment measures under the name they hide their original purpose, the world's eye painted, China continued to degenerate massacre, the official number of 35 million of the nation is trying to delete the scene from history and geography.

There is an urgent need for enforcements on Chinese government to end its inhumane practices and policies in the region .İf these events were a European country or a European infant or child was to them alive UNICEF, Council of Europe human rights, the United Nations was already on his feet. The right to life remains disabled for some reason when Muslims! World and European; While in accordance with human rights conventions could take a number of steps to this wild country why stays as the blind, deaf and dumb ?These atrocities means the end of humanity if continue to be tolerated . Determine a plan of action and are put into practice immediately. This is everyone's responsibility,This is all common bleeding wound.Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net
talhaisbitirici.tr.gg
Tüm hakları saklıdır.Copyright © 2012 - 2013
Çizen: Muhammed Talha İŞBİTİRİCİ , HTML&CSS Döken: Muhammed Talha İŞBİTİRİCİ
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol